Vad är YPbPr? Effektiv Signalöverföring Över Tre Kanaler

YPbPr är en färgmodell som främst används vid analog överföring av digitala videosignaler. Dessa är vanligtvis YCbCr-färgkodade. En så kallad komponentvideoanslutning kopplar ihop digitala signalkällor som DVD eller DVB med analoga ingångar på tv:n. Den består av tre kontakter, en som bär Y, en som bär Pb och en som bär Pr-signalen.

Y sänder ljusstyrkeinformationen. Om bara denna signal överfördes skulle bilden kunna kännas igen, men i svartvitt utan någon färginformation. Pb-kanalen innehåller färgvärdena på en blå-gul skala, Pr-kanalen på en röd-cyan skala. TV:n sätter ihop alla tre informationsbitarna till en vanlig TV-bild.

YPbPr och relaterade färgmodeller

YPbPr är en av tre relaterade färgmodeller. YUV är föregångaren till YPbPr för PAL färg-tv och fungerar i princip på liknande sätt.

Här innehåller Y-kanalen ljusstyrkesignalen, medan U- och V-kanalerna överför färginformationen. I princip kan värdena för den andra färgmodellen beräknas från värdena för en färgmodell.

De delar upp bildinformationen på samma sätt och skalar den bara på olika sätt. YCbCr är den digitala versionen av YPbPr. Den bryter ner bildinformationen på samma sätt, men kodar den data till en digital istället för en analog signal. Denna färgmodell används än idag i digital-tv, men även i olika video- och bildformat.

Fördelarna med YPbPr

Färgmodeller som separerar ljusstyrka och färg underlättar både överföring och bearbetning av bild- och videodata. Den separata kanalen för ljusstyrkan gör det lättare att justera och ändra den. Samtidigt tar YPbPr-färgmodellen hänsyn till särdragen hos mänsklig syn. Ögat uppfattar graderingar i ljusstyrka mycket finare än i förhållande till färger.

Därför kan upplösningen för färgkanalerna komprimeras mycket mer under sändning än i området för ljusstyrka, utan att bildkvaliteten försämras som ett resultat. Sändningen av TV-signaler i YPbPr-färgmodellen var särskilt utbredd i de tidiga dagarna av digital- och HD-tv.

Som efterföljare till SCART-kabeln som överför RGB klarar den högre upplösningar. Men TV-apparater fungerar nu bara med digital signalöverföring. YPbPr används därför inte längre och har i stort sett ersatts av sin digitala motsvarighet YCbCr och andra färgmodeller.

Relaterat