Vad är YCbCr Kodningsschema? Förklarat!

För att förstå vad YCbCr är måste färgrymden först definieras. Om färger ska användas i digitala medier som kameror och bärbara datorer måste de representeras i siffror.

Färgrymd, även känd som en färgmodell eller färgsystem, är en abstrakt matematisk modell som helt enkelt beskriver färgomfånget i termer av siffror, vanligtvis tre eller fyra värden eller färgkomponenter (t.ex. RGB). Den består av de färger som kan representeras inom färgmodellen.

Varje färg i systemet representeras av en enda punkt. En färgrymd är ett användbart sätt att förstå färgegenskaperna hos en specifik digital enhet eller fil. Den indikerar vad en kamera kan se, en monitor kan visa eller en skrivare kan skriva ut. Det finns en mängd olika färgrymder, som t.ex B. RGB, CMY, HSV, HIS och YCbCr.

Vad står YCbCr-färgrymden för och vad är skillnaden mot RGB?

RGB är ett enkelt exempel på en färgrymd. Detta använder den röd-grön-blå komponenten för att representera färg. Vilken färg som helst kan visas med dessa tre komponenter. Samma princip gäller för YCbCr som för RGB. Vid sidan av RGB är det en av två grundläggande färgrymder som används för att visa digitala videor och foton. Den definieras av en matematisk koordinattransformation från en tillhörande RGB-färgrymd.

Skillnaden mellan YCbCr och RGB är att YCbCr representerar färg som ljusstyrka och tvåfärgssignaler medan RGB representerar färg som röd, grön och blå. I akronymen står Y för ljusstyrka (luma), Cb är blå minus luma (BY) och Cr är röd minus luma (RY). Färgmodellen är en av ljushetsfärgsmodellerna.

Användningsområden för YCbCr

Färgmodellen gjordes ursprungligen för digital-tv baserad på PAL-standarden och används nu även för NTSC digital-tv. MPEG-komprimeringen som används på DVD-skivor, digital-TV och video-CD-skivor är kodad i YCbCr. Digitala videokameror matar ut färgrymd över en digital anslutning som FireWire eller SDI.

Färgmodellen erbjuder även fördelar vid färgsubsampling, eftersom filstorleken på bilderna minskar. Till exempel är en bild på 512 x 512 600 kB stor. Samma bild med YCbCr behöver bara hälften, nämligen 300 KB.

Relaterat