Vad är S-Video [Supervideo]? Förklarat!

S-Video är en speciell typ av analog videoöverföring. Det är också känt under det fullständiga namnet Separate Video eller förkortningen Y/C. Det senare illustrerar mycket väl typen av signalöverföring i S-Video: Den överför bildinformation om ljusstyrka och färgvärden separat från varandra.

Detta gör att den kan uppnå bättre bildkvalitet än kompositvideo. Även om detta använder samma frekvensspektrum blandar det ljusstyrka och färginformation, vilket kan leda till färgfel och artefakter under avkodning. S-video sänder dock sämre kvalitet än RGB-signaler eller komponentvideo. I slutändan, vilken av de tre varianterna som är bäst beror alltid på vilka alternativ som finns tillgängliga för utgångs- och visningsenheten.

Sändning via S-Video

S-video kan överföras via olika stickanslutningar. Å ena sidan finns det 4-stifts mini-DIN-kontakter, även kända som Hosiden-kontakter, som exakt motsvarar behoven hos S-Video. När den först användes på Commodore 64-hemdatorn använde den en 8-stifts DIN-kontakt på utgången och flera cinch-kontakter på ingången för att överföra videosignalen. I samband med tv-sändningar förs S-video också ofta över SCART-kablar.

Det måste säkerställas att ingången på TV:n uttryckligen stöder formatet. Medan överföring via SCART är ganska vanligt i Japan och USA, användes endast RGB i Sverige under lång tid. TV-apparater med två SCART-anslutningar stöder vanligtvis RGB på en av dem och S-Video på den andra. Båda överför även kompositvideo.

S-videoanslutningen

S-Video används å ena sidan i DVD-apparater för hemmet och videobandspelare. Speciellt för användare av privata videokameror var uppkopplingen av stor betydelse innan digitaliseringen. Med lämpliga kablar och anslutningar möjliggör den överföring av videosignalen nästan utan kvalitetsförlust.

Datorvideokort för bearbetning av analoga videor fungerar ofta med S-Video. I slutändan är det dock bara värt att använda om kontinuerlig överföring av dessa signaler kan säkerställas.

Även om videor som du har spelat in själv överförs till PC:n med detta överföringsformat och sedan överförs till en DVD eller annat lagringsmedium, sker överföringen till TV:n med ett annat format. Med tiden trängdes dock denna typ av överföring tillbaka av nya digitala anslutningstyper som DVI, HDMI eller DisplayPort.

Relaterat