Vad är RGB-Anslutning? Bildsignaler i Primärfärgerna

En RGB-anslutning tar över överföringen av bildsignalerna av primärfärgerna röd, grön och blå, därav namnet RGB. Dessa tre färger sänds eller lagras i sina egna kanaler. Detta ger en förutsättning för hög bildkvalitet. RGB-kontakter används främst i Europa.

Denna trekanaliga RGB-signal används vanligtvis inte för radiosändningar av bilder, eftersom det är enklare att sända en signal med endast en eller två kanaler. En alternativ form används i Asien, kallad JP-21, som även kan överföra RGB-signaler. Detta beror dock på ett annat arrangemang av stiften i kontakten, vilket inte är kompatibelt med en RGB-kontakt.

Vilka är de olika RGB-kontakterna?

I datorer sänds RGB-signaler via VGA-anslutningar. VGA står för ”Video Graphics Array” och inkluderar specifikationerna för ett analogt elektroniskt gränssnitt för överföring av rörliga bilder mellan grafikkort och displayenheter.

Denna teknik introducerades 1987 som en efterföljare till EGA-anslutningen. Inom videoteknik och TV-apparater är RGB-anslutningen ofta integrerad i en SCART-anslutning. Förkortningen SCART står för ”Syndicat des Constructeurs d’Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs” (sammanslutning av tillverkare av radiomottagare och tv-apparater) och är en standard för plugganslutningar av ljud- och videoenheter i Europa.

Syftet med en SCART-anslutning är att förenkla anslutningen av enskilda videoenheter. Kontakten innehåller alla nödvändiga signaler i en enda flerstiftskontakt, inklusive RGB-kontakten. Inom videotekniken används även så kallade BNC-anslutningar som RGB-anslutningar.

BNC-anslutningen (Bayonet Neill Concelman) används över hela världen och har en koaxial pluggdesign. Detta innebär att den tillhörande kabeln har en tvåpolig, koncentrisk struktur. Denna består av en inre ledare omgiven av en yttre ledare på konstant avstånd. Som ett resultat är den inre ledaren skyddad från störningar.

Vilka typer av synkronisering finns det?

Det finns tre olika typer av synkronisering som bär RGB-signaler inom RGB-kontakterna. De två vanligaste typerna är Sync on Composite och Composite Sync. Dessa två system används vanligtvis inom videoteknik. Den tredje typen kallas ”Separat Sync” och används oftast med datorer eller med VGA-anslutningar.

Relaterat