Vad är NTSC-Format och Hur Funkar det? Förklarat!

NTSC står för National Television Standard Committee – kommittén som introducerade detta färgavkodningssystem. Anledningen till att NTSC introducerades var att redan på 1950-talet användes flera olika metoder av olika amerikanska TV-bolag för att avkoda färg för TV-apparater.

Detta orsakade problem eftersom de olika metoderna orsakade konflikter sinsemellan. Den nya NTSC-standarden gjorde det möjligt för de flesta tv-apparater i Amerika att ta emot program i färg eller svartvitt utan störningar. Programmet, DVD:n eller en Blu-ray sänds redan eller krypteras och säljs i denna kodning.

Det betyder för alla länder som använder en annan kodning än NTSC som standard att det finns komplikationer. Om användare i Sverige vill spela en DVD från Amerika, kan en Svensk DVD-spelare inte göra det eftersom den inte kan läsa DVD:n. Vissa enheter som DVD-spelare, datorer med DVD-enhet eller Blu-ray-spelare låter dig ändra kodningen.

Detta ändras antingen direkt i enhetens kodningsinställning eller i landsinställningen så att korrekt kodning tillämpas automatiskt. Kodningen av enheten kan dock vanligtvis inte ändras så ofta som tillverkaren har satt en liten gräns. Om detta överskrids förblir frekvensomriktaren i den senaste kodningsinställningen. Utöver amerikanska NTSC finns även franska SECAM och tyska PAL.

Den största skillnaden mellan NTCS och andra format

Den viktigaste skillnaden är uppdateringsfrekvensen, det vill säga bildrutor per sekund (FPS). I Amerika har uttagen för el 60 Hertz frekvens, i Tyskland däremot bara 50 Hertz. Detta påverkar hur ofta en bild ändras på skärmen och därmed hur många bilder som visas per sekund. 1 Hertz står för ett bildbyte per sekund.

PAL-formatet och SECAM sänder båda med 25 FPS, där varje bild visas två gånger och uppnår exakt 50 bildändringar. NTSC, å andra sidan, sänder med 29,97 FPS, vilket inte är exakt 60 bildrutor. Som ett resultat av detta upplevs inte detta format lika smidigt som andra.

Är sådana begränsningar av format fortfarande nödvändiga idag?

Mycket har förändrats under åren sedan introduktionen av NTSC, men DVD- och Blu-ray-spelare klassificeras fortfarande i de olika formaten. Den främsta anledningen är den ökade upphovsrättslagen, som försvårar illegal distribution i länder där mediet inte ska distribueras.

Relaterat