Vad är CI-Gränssnitt [Common Interface]? Gemensamt Gränssnitt Förklarat!

Common Interface, även förkortat CI eller CI-gränssnitt är ett gränssnitt i DVB-enheter. DVB-enheter används huvudsakligen för att överföra digitalt innehåll. Den gemensamma gränssnittsmodulen används i princip för att låsa upp krypterade tv- och radioprogram. För detta ändamål är DVB-enheterna i allmänhet utrustade med en gemensam gränssnittsport, till vilken den gemensamma gränssnittsmodulen helt enkelt ansluts.

Common Interface-modulen, som först dök upp på marknaden kring millennieskiftet, utökades 2010 och 2011 med CI+-modulen. Installationen av CI-modulen är mycket enkel. För en framgångsrik installation av Common Interface Module måste den skjutas in i lämpligt gränssnitt på DVB-enheten. För själva krypteringsprocessen måste ett smartkort senare sättas in i CI-modulen. Detta smartkort innehåller alla åtkomstbehörigheter för respektive tv- och radioprogram.

Vad är egentligen en CI+-modul och hur skiljer den sig från CI-modulen?

CI+-modulen ger TV-sändare möjlighet att implementera flera kontrollåtgärder över sina program. Det bör också noteras att CI+-modulen, som dök upp på marknaden cirka tio år senare än CI-modulen, har sin egen kontakt. Detta innebär att en CI+-modul inte kan sättas in i CI-modulens gränssnitt.

Kontrollalternativen inkluderar aspekter som att kontrollera inspelningslängden, begränsad uppspelning av tidigare sparade eller inspelade program eller till och med ett fullständigt förbud mot inspelning. Dessutom kan program med CI+-modulen förhindra att reklamblock spolas framåt – en åtgärd som kan framtvingas med hjälp av tidsförskjutningsfunktionen och naturligtvis kostar tv-stationerna pengar. Alla dessa åtgärder är dock valfria och behöver inte nödvändigtvis verkställas av respektive tv-station.

Vad är HD-modulen till för?

Som namnet antyder kan HD-modulen användas för att ta emot program i hög upplösning eller hög upplösning. HD-modulen sätts vanligtvis in i CI+-gränssnittet. Beroende på version kan en speciell HD-mottagare också behövas. Det bör också noteras att HD-modulen kostar olika avgifter beroende på leverantör och i övrigt är bara de offentliga programföretagen gratis.

Relaterat